Het frouljuskoar Hjerres is ontstaan op een nieuwjaarsreceptie van het Oerterper Manljuskoar in januari 2009.

De mannen van 't Manljuskoar en hun partners werden uitgenodigd voor een feestje dat werd gehouden in de ontvangstruimte van Mediapower aan de Gilden te Ureterp. Bij enkele dames ontstond toen het idee om ook een zangkoor te vormen. De dirigente van het Manljuskoar Wilma de Boer uit Boornbergum was bereid om ook het vrouwenzangkoor te begeleiden. Zij was sinds september 2008 de dirigente van het Manljuskoar. In de even weken dirigeerde zij de mannen en in de oneven weken kon zij dan de vrouwen de zangkunst bijbrengen. Hierna werd een wervingsadvertentie in de lokale Tipgever geplaatst. Binnen de kortste tijd melden zich zo'n 20 dames die het aandurfden om een koor te beginnen. Met vol enthousiastme werd in maart 2009 de eerste zangavond in De Lijte te Ureterp gehouden. Een naam had het koor nog niet. In oktober 2009 kwam een heel toepasselijke naam naar voren. Johan Brouwer kwam op het idee van die naam.

Het vrouwenkoor zal voortaan "HJERRES" heten dat wil zeggen in het fries: hjerre es (hoor eens). Een bestuur werd gekozen en zij gingen voortvarend te werk. Hieruit ontstond weer een muziekcommissie. Het uitgangspunt was om een gezellig zangkoor te zijn. De te zingen liedjes moesten bestaan uit vlotte swingende populaire songs.

Op 16 december 2009 was het zover, toen was het eerste optreden tijdens de Kerstbroodmaaltijd in de Lijte. Het was een geslaagde avond, er kwamen mooie reacties. De nieuwe aangeschafte muziekstandaards konden goed gebruikt worden. In de eerste week van januari 2010 werd samen met "t Manljuskoar Oerterp" een Nieuwjaarsviering gehouden in Het Teehûs aan het Selmien te Ureterp. Kledingkeuze mei 2010: wordt dat we voortaan bij zomeroptredens in het wit/aqua en bij winteroptredens in het zwart/aqua gekleed gaan.

Nieuwe dirigente: na een periode van twee jaar onder leiding van Wilma de Boer, die ons goed opweg heeft gebracht, was het tijd voor een andere. Ingrid Beerda-Hütten werd in januari 2011 aangesteld. Ons eerste publieke optreden was op 4 december 2010 bij Paula's Beauty & Wellnesscentrum aan de Mersken 14 te Ureterp. Ook was er weer in januari 2011 een nieuwjaarsviering in 't Teehûs samen met het "t Manljuskoar Oerterp". Op zaterdagavond 9 april 2011 hebben wij gezongen tijdens het 15-jarig jubileum van "t Manljuskoar Oerterp" in de Lijte. Om mee te doen in de digitale wereld werd in april 2011 een website gemaakt onder de naam http://www.hjerres.nl/.

Voor de muzikale begeleiding door Ingrid werd in september 2011 een elektrische piano aangeschaft. Op donderdagmiddag 8 september 2011 hebben wij tijdens het dorpsfeest van Ureterp in de grote tent aan de Telle een bijdrage geleverd met onze zang.

Op zaterdag 22 mei 2012 was de opening van het Provinciehuis te Leeuwarden. De koningin Beatrix opende het geheel. Samen met Syb van der Ploeg (De Kast) hebben wij een aantal liederen gezongen. Uit elke hoek van de provincie waren zangkoren aanwezig. In totaal zo'n 2000 zangers.

Vanaf 1 december 2013 is Ingrid Beerda niet meer onze dirigente. Wij bedankten haar voor onze samenwerking.

Nieuwe dirigente...

Vanaf januari 2014 hebben wij een nieuwe dirigente. Haar naam is Atsje Lettinga.

Vanaf oktober 2014 is Margot Konings onze dirigente.

Vanaf juli 2019 is Mirjam van der Markt onze dirigente samen met pianiste Krista Kapitein


In het nieuws

In het huis aan huis weekblad "SA" van woensdag 23 december 2015 staat een grote reportage van ons koor HJERRES weergeven.
Bron weekblad SA: www.sa24.nl, link: http://issuu.com/sa24media/docs/_/15?e=0


Onze locatie voor de zangavonden is in de Ynrin van MFC De Wier te Ureterp. Op donderdagavond in de oneven weken, vanaf 20.00u